תיקייה דבורים

ביולוגיה של דבורת הדבש- סיכומי קורס נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : דבורים, הדבורה כחרק חברתי, התפתחות הדבורה מביצה לבוגר, מבנה גוף דבורת הדבש, ממורה למורה 11061 הורדות

קובץ זה מכיל סיכומי הרצאות אקדמיות שערך שמעון מאוטנר. ההרצאות עסקו בנושא דבורת הדבש- מאפיינים וחיים חברתיים, חושי הדבורה, מערכות שונות בגוף הדבורה ועוד ועוד. המידע אינו מיועד לתלמידים.

הקובץ לא עבר ערכה מדעית ולשונית

מידע דבורת הדבש נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : דבורים, ממורה למורה 5856 הורדות

מידע דבורת הדבש

קובץ וורד שבו קישורים לסרטים, העוסק בחיי דבורת הדבש. הקובץ מכיל מידע בסיסי לגבי: גלגול, תקשורת בדבורים, תיפקוד, יחסי הגומלין עם הצמחים ועיקרי פעילות הדברים לאורך השנה.

כתב- ניר אליאב.

מצגת- סוגי מחלות וגורמי מחלות נפוץ

על-ידי 2167 הורדות

מצגת שבה הסברים על מושגים בססים בנושאי - מחלות, דרכי מניעה וטיפול (ה.8). המצגת עוסקת בעיקר בסוגי מחלות , הצגת גורמי מחלות ודרכי הדבקה. המצגת כוללת גם שאלות ומשימות.

צמחי נוי צופניים לדבורים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : דבורים, היבטים מעשיים של גידול דבורים:הכוורת ורדיית הדבש, מחזור החיים השנתי של דבורים בכוורת 6477 הורדות

חוברת בהוצאת המינהל החקלאי ובה הסבר על חשיבות הדבורים , תפקידן בהאבקה והצורך בשמירה על אוכלוסייתן. בחוברת צלומים והסברים על צמחים צופניים המועדפים על ידי דבורים.

רבייה בבעלי חיים והתמקדות במאפייני רבייה בכלבים נפוץ

על-ידי 2084 הורדות

מצגת העוסקת בסוגי רבייה (מינית, אלמינית, בתולין)בבעלי חיים, השוואה בין מאפייני רביה מינית בעופות וביונקים, הסבר על תהליך ההפריה, קביעת הזוויג , בגרות מינית, הורמונים המשתתפים ברבייה. בנוסף מתמקדת המצגת ברבייה בכלבים

למצגת זאת הוכן דף עבודה הנמצא באתר.

שער לביולוגיה סביבתית - מאמרים בנושא דבורים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : דבורים 4636 הורדות

שער לביולוגיה סביבתית - מאמרים בנושא דבורים

תקשורת וחושים בדבורת הדבש-שיעור מצולם נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : דבורים, הדבורה כחרק חברתי, התפתחות הדבורה מביצה לבוגר, מבנה גוף דבורת הדבש 10560 הורדות

שעור שצלמה שרון ניר ענבר, אורכו כ 45 דקות. השעור עוסק בנושאים: הכרות עם דבורת הדבש, חשיבות דבורת הדבש, סקירה על יצירת הדבש, מבנה הגוף של הדבורה,אופני התקשורת,חוש הראייה בדבורים, פירומונים בדבורים

Back to top