תיקייה חקלאות בישראל

אטלס חקלאות בישראל 2017 נפוץ

משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, כלכלת הענף, ליבת 4599 הורדות

אטלס חקלאות בישראל 2017

אטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 2017

הוכן ע"י שאול צבן, צנובר יועצים

מטרתו של אטלס זה היא לתאר בתרשימים את ההיסטוריה של החקלאות בישראל. כוונת האטלס היא, כאמור, להציג את המצב לאשורו, ולא לעסוק בדיון או בניתוח הנתונים. עם זאת, לפני כל פרק נוספה הקדמה, הכוללת הערות על ההתפתחויות העיקריות המשתקפות מהנתונים.

באטלס מובאים נתונים לגבי ענפי החקלאות האפינים לישראל, תשומות ותפוקות, מספר מועסקים בחקלאות ועוד...

איזורי גידול בישראל נפוץ

משוייך לתגיות : בתי, גידול, חקלאות, ממורה למורה, ממשק וסביבה 5004 הורדות

איזורי גידול בישראל

מצגת שנכתבה ונערכה על ידי רבקה כהן ויוסי אברהמי. המצגת עוסקת במאפיינים מרכזים של האקלים בישראל ושל אזורי הגדול בישראל. בנוסף לכך מוצגים במצגת נושאים כמו: מאפייני המשקעים בישראל, ארבעת איזורי הגדול בישראל: חוף ושפלה, ההרים, העמקים והנגב והערבה. יחסי אורך יום ופריחה בצמחים, ובדרכים להתאמה של הגדול החקלאי לאיזור הגדול (מצעי גדול, מבנים חסויים, הארה...)

חקלאות ישראל - סיכום והצעות להוראה למידה נפוץ

משוייך לתגיות : תולדות החקלאות 3661 הורדות

חקלאות ישראל - סיכום והצעות להוראה למידה לקראת בחינת בגרות למועד קיץ תשע"ח – 2018 איסוף, ארגון, עריכה - אילת כ"ץ ויאיר שינגרטן – היל"ה/עתיד.

קובץ מידע שמסכם בקצרה מאפיינים של החקלאות הישראלית. המידע סוכם ונכתב עבור תלמידי תיכון.

הקובץ כולל את הנושאים:  נתונים על חקלאות ישראל , היסטוריה של חקלאות ישראל, מאפייני חקלאות ישראל , טבלה- נקודות של החקלאות בעבר והיום,  תרומות ותפקיד החקלאות כיום,  קישורים לסרטונים, הישגים בחקלאות , גידול קנאביס רפואי כענף חקלאי,  חקלאות ומים , חקלאות ואיכות הסביבה , הדילמה של החקלאות.

חשיבות החקלאות לכלכלה, עצמאות ויציבות של ישראל- קישורים למאמרים נפוץ

משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 2017 הורדות

חשיבות החקלאות לכלכלה, עצמאות ויציבות של ישראל- קישורים למאמרים

מסמך בעריכתו של אביחי בנימיני. בקובץ קשורים לשבעה מאמרים שעוסקים בחשיבות החקלאות והחינוך החקלאי

כלכלת החקלאות בישראל: טכנולוגיה, שווקים ומדיניות נפוץ

משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, כלכלת הענף 3753 הורדות

כלכלת החקלאות בישראל: טכנולוגיה, שווקים ומדיניות

 פרופ' איל קמחי

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה האוניברסיטה העברית

המצגת (pdf) עוסקת מספר העוסקים בחקלאות וההכנסה שלהם, השינויים המבניים בחקלאות הישראלית  ומתמקדת באתגרים ובהזדמנויות של החקלאות הישראלית,

אתגרים  כמו: שינויי אקלים והתייקרות המים,  גלובליזציה ותחרות בינלאומית,  ירידה בתמיכה הציבורית,  עלייה בתנודתיות ההכנסות,  דור ההמשך  שלא ממשיך בחקלאות.

הזדמנויות  כמו:  מוצרי נישה (איכות, אורגני, פונקציונלי) והתרומות החיצוניות של החקלאות

Back to top