Slide
פעילות תלמידי החוות לחינוך חקלאי | 29.03.2022

החווה היא בית ספר, המהווה מרכז לימודי להוראת מדעי החקלאות ולימודי הסביבה וכולל שטח חקלאי מוגדר.אל החווה מגיעים תלמידי בתי ספר מהאזור, בהסעה מאורגנת, כדי ללמוד מדעי החקלאות ולימודי סביבה.

כ-45 חוות פרוסות ברחבי הארץ, מדימונה בדרום ועד קריית שמונה בצפון והן מתופעלות, ממומנות ונמצאות תחת הפיקוח של משרד החינוך והרשות המקומית.

הצוות החינוכי בחווה כולל מורים לחקלאות המתמחים בהיבטים שונים ומגוונים של ענפי החקלאות, איכות הסביבה ואורח חיים בריא. החוות הינן מוסדות חינוך הנותנות שירותים לקשת רחבה של גילאים מגיל הגן ועד כיתה י"ב. בחוות לומדים תלמידים רבים ממכלול מערכות החינוך: מהגנים, בתי"ס היסודיים ממלכתיים, בתי"ס ממ"ד, בתי"ס לחינוך מיוחד, חט"ב ותיכוניים מן הישוב בו נמצאת החווה.

בנוסף ל כיתות הלימוד יש בחווה ציוד טכנולוגי חקלאי מגוון, אמצעים לגידולים חקלאיים מקצועיים, המאפשרים לתלמידים מגוון של פעולות בענפי מדעי החקלאות השונים. התלמידים לומדים בסביבות למידה שונות: בכיתה, בגן הירק, בשטחי הנוי, בחממות, בסככות, בחלקת צמחי מרפא, בחלקת פרחים, במטעים, בפינת החי ובמרכזי למידה העוסקים בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה.

החוות מאפשרות סביבה הוליסטית ירוקה, בה התלמידים מגדלים ירקות, צמחי תבלין, פרחים, צמחי בית, עצי פרי ובעלי חיים. התלמידים לומדים, עובדים וחווים חוויה משמעותית, יצירתית ומגוונת המשמשת לפיתוח אורח חיים בריא ונותנת מענה לחיים המודרניים המרחיקים אותנו מהקרקע וממקורות המזון הבריאים והטריים.

בתכנית הלימודים בחוות נחשפים התלמידים למגוון נושאים הקשורים לאורח חיים בריא: תזונה נכונה, פעילות ספורטיבית, קידום בריאות (מניעת מחלות), מניעת השמנה, שמירה על היגיינה אישית, חיזוק הדימוי העצמי, טיפוח הגוף, הקפדה על סביבה נקייה ואסתטית.

החוות כמרכזים לתחומי דעת שונים ומגוונים

  1. החוות הינן ציר מארגן בין לימודים בתחומי דעת ומקצועות שונים – מדעי החקלאות, לימודי-סביבה מדעים ותזונה.
  2. החוות מהוות אי ירוק בסביבה אורבאנית.
  3. החוות מחנכות את דור העתיד למודעות ולאחריות.
  4. בחוות מיושמות גישות הוראה מגוונות המשלבות לימודים תיאורטיים ועבודה מעשית בכל הכיתות תוך התאמתן לשכבת הגיל ולתכניות בית-הספר.
  5. בחוות נערכים ניסויים ועבודות חקר
  6. בתכניות הלימודים בחוות ניתן דגש לפיתוח מיומנויות חשיבה.

 

Back to top